Pin It

Çipura Balığı (Sparus Aurata)

Sistematikteki Yeri (Taksonomi)

Phylum : Vertabratacipura

Subphylum : Pisces

Clasis : Osteichthyes

Ordo : Perciformes

Subordo : Percoidei

Familya : Sparidae

Genus : Sparus

Species : Sparus aurata (Linneaus, 1758)

 

 

Çipura Balıklarının Doğadaki Yaşamı

Çipura balıkları İngiltere kıyılarından tüm Akdeniz bölgesine kadar yaygın olan bir türdür. Ülkemizde daha çok Akdeniz ve Ege Denizi'nde bulunur. Bentik bir tür olup besinini deniz dibinden alır. Büyüme hızları bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Ege Denizi'nde aralık-mart aylarında yumurtadan çıkan yavrular ilkbahar aylarında 30–50 g, birinci yazın sonunda ise 100 g ağırlığı geçer.

Bu balıklarda;

30–50 g arası ağırlıktakilere ince lidaki,
100 g ağırlıktakilere lidaki,
100-180 gr arası ağırlıktakilere kaba lidaki,
200 g ve daha yukarı ağırlıkta olanlara çipura adı verilir.
Genel olarak dip balıkları grubuna girer. Günün belirli saatlerinde kıyılara kadar gelir ve yem arar.

Çipura balığı optimum 22–25 C’de iyi gelişme gösterir. 6-32 C sıcaklık değerlerinde yaşayabilir. Soğuk suları sevmez ve fazla sıcaklık değişimlerinde ölür. % 10-40 tuzluluğa dayanabilir. Tuzluluğun % 10’dan aşağı düşmesi iyi değildir.

Morfolojisi

Anatomik yapı bakımından, vücut yüksek ve yandan basıktır. Pektoral yüzgeçler yanlara yerleşmiştir. Pelvik yüzgeçte 5’ten fazla ışın vardır. Sırt yüzgeci önde ve sert ışınlıdır. Vücut, baş kısma kadar pul ile örtülüdür, pulları serttir, yanal çizgi belirgindir. Ağız ve diş yapısı sert olup kabuklu su canlılarını kırabilecek yapıdadır. 5 -25 m derinliklerde yaşar. Balıklar, yaşları ilerledikçe derinlerde yaşamayı tercih eder. Özellikle 3. yaştan sonra derin yerleri tercih eder.

İri çipura balıkları ilk üreme mevsiminde 500.000 ile 1.000.000 yumurta verebilir. Doğal ortamda yumurta verimi daha yüksekse de kuluçkahane koşullarında da devamlı yumurta alımı kolaylıkla mümkün olabilmektedir. Doğal ortamda yumurtlama 5 -25 m derinliklerde olur. Yumurtlama daha çok 14-19°C’lerde olmaktadır. Bu nedenle kuzeye çıkıldıkça İngiltere dolaylarında yumurtlama yaz aylarında olur. Güneyde ve Akdeniz’de ise aralık ayları yumurtlama mevsimidir.

Balıklar 2 yaşında cinsel olgunluğa ulaşır. Bu dönemde balıkların genel olarak erkek oldukları gözlenir. 3 ve 4. yaştan itibaren balıklarda dişiliğe dönüşüm olduğu görülür. Ortam koşullarına bağlı olarak balıkların cinsiyet değiştirmesi az da olsa mümkündür.

Kondisyon faktörü olarak aynı boy balıklar arasında ağırlık bakımından büyük farklar izlenebilir. Doğada balıklar, ilkbaharda daha zayıf ve yağsızdır. Sonbaharda ise ağırlık maksimuma ulaşır. Ağırlığın en fazla olduğu dönem yumurtlamadan önce gonadların en fazla gelişmiş olduğu devredir.

Pin It

Çipura Nasıl Avlanır