Mırmır Balığı

(Lithognathus mormyrus)(ing. Sand steenbras) Mırmır balığı Mercan ailesindendir ve diğer ismi Çizgili Mercan'dır. Vücudu iri pullarla kaplı, uzunca ve yanlardan basıktır, kafa büyük gözleriyse iridir. Ağzı küçük fakat kuvvetlidir. Ülkemizde Marmara, Ege ve Karadeniz'de bulunurlar.

Devamını oku..

Kurbağa Balığı

(Uranoscopus scaber) ing: Stargazer Fish Kurbağa balığı Akdeniz, Ege ve Marmara’da yaşayan ve deniz dibinde kuma gömülerek gizlenen bir balıktır. Göğebakan Balığı, Tiryaki Balığı yada Öküz Balığı olarak ta adlandırıldığı olur.

Devamını oku..

Akya

(Lichia amia) (İng. Leerfish) Akya, tek ya da küçük sürüler halinde yaşayan ve avı en zor balıklardan biridir. Türkiye sularında Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de yaşayan akyanın diğer adları “hanımbalığı” “pulsuz” ve “çıplak”tır.

Devamını oku..

Bakalyaro Balığı (Tavuk Balığı)

Merliccius merliccius (Linnaeus, 1758) Bakalyaro, Berlam, Tavuk Balığı ya da Bako adıyla anılan etçil bir balık türüdür. Kolyoz, uskumru, hamsi, çaça ve sardalya gibi sürü oluşturan balık türleri ile beslenirler. Ilık denizlerin orta sularında yaşar.

Devamını oku..

İskorpit

Adabeyi (Scorpaena scrofa) (İng. Largescaled scorpionfish) Ilıman denizlerde yaşayan bir balık türü olan iskorpit, bir anlamda dünyanın hem en güzel, hem de en çirkin balığıdır. Dünya üstünde 300’ü aşkın iskorpit türü vardır. Kıyılarımızda iskorpit adı verilen beş türü bulunur. İskorpitin dikenlerinde zehir vardır.

Devamını oku..

Hamsi

(Engraulis encrasicolus) (İng. European anchovy) Doğu Karadeniz insanının günlük yaşamının vazgeçilmez bir unsuru olan hamsi, sadece bir besin maddesi değil, aynı zamanda folklorik bir öğedir.

Devamını oku..

Çizgili Isparoz

(Diplodus cervinus cervinus) (İng. Zebra seabream) Atlas Okyanusu göçmeni olan bu tür Türkiye kıyılarında Ege ve Akdeniz’de görülür. Kayalık ve çamurlu zeminlerde 300 metreye kadar olan derinliklerde yaşar. Boyu 20 ile 55 santimetre arasındadır.

Devamını oku..

Trakonya Balığı

(Trachinus Echiichtys) Trakonya balığı ülkemizde tüm denizlerimizde görülen çok zehirli bir balık türüdür. Bu balığa ülkemizde Çarpan Balığı'da denmektedir. Kumluk bölgelerde yaşayan trakonya balığı kendisini kuma gömerek avını bekler.

Devamını oku..

Yılan Balığı

(Anguilla anguilla) (İng. European eel) Hem tatlı hem de tuzlu sularda yaşayan bir balık türüdür. Yılana benzeyen bu balıkların boyu cinsiyetine göre değişiklik gösterir.

Devamını oku..

Sarpa

(Diplodus sargus) (İng. White seabream) Türkiye’nin bütün denizlerinde görülür. Akdenize özgü endemik balıklardandır. Karagöz ile aynı ailedendir.

Devamını oku..

Pamuk Balığı

(Prionace glauca) (İng. Blue shark) Bir köpekbalığı türü olan pamukbalığının ortalama uzunluğu üç metre, ağırlığı ise 200 kilogramdır. Tropik ve yarı tropik denizlerde yaşar.

Devamını oku..

Mezgit

(Merlangius merlangus) (İng. Whiting) Türkiye sularında en çok Karadeniz’de bulunan mezgit, dünya balıkçılık sanayiinde önemli bir role sahiptir.

Devamını oku..

Malta Palamutu

(Naucrates ductor) (İng. Pilotfısh) Bu balık adını köpekbalığı, orkinos, manta, balina gibi büyük deniz canlılarının yanı sıra yelkenlilere eşlik etmesinden, onlara bir tür kılavuzluk yapmasından alır.

Devamını oku..

Kırlangıç Balığı

(Danctylopterus volitans) (İng. Flying gurnard) Kırlangıçbalıkları ailesinin dikenli kırlangıç, antenli kırlangıç, benekli kırlangıç, kırlangıç gibi birçok türü vardır. Tuzlu, sıcak ve ılıman denizlerin sahil bölgelerinde, sığ sularda ve 300 metre kadar olan derinliklerde bulunurlar.

Devamını oku..

Kardinal Balığı

(Apogon imbersis) (İng. Cardinal fish) Çoğunlukla Ege ve Akdeniz’de, seyrek olarak da Marmara Denizi’nde görülür. Kayalık ve çamurlu zeminlerde 200 metreye kadar olan derinliklerde yaşar.

Devamını oku..

Levrek

(Dicentrarchus labrax) Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de yaşar. Ağırlığı, Marmara ve Karadeniz’de 15 kilogramı bulur. Ege ve Akdeniz’de ise 20 kilograma kadar ulaşanları vardır. Ancak en lezzetli levreğin ideal ağırlığı bir iki kilogramdır.

Devamını oku..

Balon Balığı

(Lagocephalus sceleratus) Balon balığı genellikle 10-50 m derinliklerinde yaşayan demersal yani daha çok dipte yaşayan bir balıktır. Eti ölümcül tetrodotoksin (TTX) içerdiği için yemek zehirlidir. Yenildiği taktirde kaslarda kasılmalara, felce hatta ölüme neden olabilir. .

Devamını oku..

Mığrı Balığı

(Conger conger) (İng. European conger) Bir yılanbalığı türü olan mığrı, Akdeniz, Ege ve Marmara’da yaşar. Ortalama boyu 120-150 santimetredir, ancak üç metre uzunluğunda olanlarına da rastlanır. Erkek mığrı, dişilere oranla daha kısadır. Ağırlığı 45-50 kilogramı bulanlara rastlanır.

Devamını oku..

Saban Balığı

(Alopias vulpinus) (İng. Thintail thresher) Dünyadaki bütün ılıman denizlerde yaşayan sabanbalığı, açık deniz balığı olmasına karşın zaman zaman kıyılara yaklaşır.

Devamını oku..

Barbunya Balığı

Bilimsel ismi: Mullus barbatus İng: Red mullet Barbunya Balığı denizlerimizde genellikle Ege ve Akdeniz’de bulunur. Vücut yanlardan basık, oval şekilde baş irice yandan görünüşü buruna doğru yuvarlak, alnı dikey, yüzgeçleri sarı, vücudu pembe-kırmızı, baş, vücut büyük, kolayca dökülebilen pullarla kaplı, alt çenenin altında uzunca iki bıyığı vardır. Alt çenede diş yoktur. Yan çizgisi aralıksız ve düzdür. Sırt yüzgeci renksiz veya düz renklidir.

Devamını oku..

Sinarit

(Dentex dentex) (İng. Common dentex) Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de yaşayan sinarit ortalama 20-50 santimetre uzunluğundaki bir balıktır.

Devamını oku..

Melanur

(Oblada melanura) (İng. Saddled seabream) Kıvrak ve süratli bir balıktır. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de, 30 metreyi bulan kayalık ve algli zeminlerde yaşar. Ortalama boyu 20 santimetredir. Sürü halinde yaşayan melanurların 30 santimetre uzunluğunda olanlarına da rastlanır. Dişi melanur, erkeklere oranla dahi iridir; 24 santimetreden büyük bütün melanurlar dişidir.

Devamını oku..

Zargana

(Belone belone) (İng. Garpike) Türkiye’nin bütün denizlerinde bulunan zarganalar sürü halinde yaşar. Avını suyun üstünde kayarak mızrağa benzeyen gagasıyla yakalar. Midesi düz olduğu için de avını bütün olarak yutabilir.

Devamını oku..

Külah Balığı

(Fistularia commersonii) (İng. Bluespotted cornetfish) Türkiye kıyılarında Güney Ege ve Akdeniz’de yaşayan bir türdür. Hint-Büyük Okyanus kökenli, Kızıldeniz göçmeni bir balıktır. Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz’e girmiştir. Sıcağı seven bir balıktır.

Devamını oku..

Berber Balığı

(Anthias anthias) (İng. Swallowtail seaperch) Atlas Okyanusu kaynaklı bu tür Ege ve Akdeniz’de görülür. Kayalık ve taşlık zeminlerde, kaya oyuklarında sürüler halinde 200 metreye kadar olan derinliklerde yaşar.

Devamını oku..

Fener Balığı

(Lophius piscatorius) (İng. Angler) Genellikle ılıman denizlerde yaşayan; yassı ve çok büyük baş yapılarıyla benzerlerinden çok farklı görünen bu ailenin bir diğer türü de yine fenerbalığı olarak adlandırılan Lophius budegassa’dır.

Devamını oku..

Hani Balığı

(Serranus cabrilla) (İng. Comber) Hani küçük sürüler halinde sıcak ve ılıman denizlerde yaşayan bir balık türüdür. Türkiye sularında, benekli hani, yazılı hani, sarı hani, kaya hanisi, iskorpit hanisi gibi türleri de yaşar.

Devamını oku..

Lipsos

(Scorpaena porcus) (İng. Black scorpionfish) İskorpit ailesinden olan lipsos, kırmızı renkli ve derisinde benekler bulunan bir balıktır. Türkiye sularında Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de yaşar.

Devamını oku..

Isparoz

(Diplodus annularis) Sparidae ailesinden karagöz balığının bir yakın akrabası ispari. İsparoz, isparya ve tabii ki ispari isimleri ile tanınır.

Devamını oku..

Kayış Balığı

(Ophidion barbatum) (İng. Snake blenny) Kayışbalığı yılan gibi dipte yüzen bir balık türüdür. Türkiye sularında Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de bulunur ve yine kayışbalığı olarak adlandırılan bir türü (Ophidion rochei) daha vardır

Devamını oku..

Eşkina

(Taş Baliği) Bilimsel adı: Sciaena Umbra Eşkina balıklarının ortalama boyu 30 - 35 santimdir. Ağırlığı ise 200 - 300 gramdır. Ancak 3 - 4 kiloya kadar büyüklerine de rastlanır. Yapısı, yan taraflarından hafifçe yassı olarak elips şeklindedir. Sırtı hafif kamburumsudur. Başı vücuduna oranla büyüktür. Ağzı ufaktır. Kadife dişleri vardır. Derisi kalındır.

Devamını oku..

Minekop

(Kötek Balığı) Bilimsel adı: Umbrina Cirrosa Minekop Balığı (Kötek Balığı) Sciaenidae familyasından vücut hafif basık, sırtı kamburca olan bir balık türü. Yan çizgide 48-50 pul bulunur. Alt çenede küçük bir bıyık olup, pulları iridir. Burun kısmen küttür, çenede derin bir çıkıntı bulunur. Karın açık renklidir.

Devamını oku..

Luvar Balığı (imparator Balığı)

Luvar Balığı (İmparator Balığı) Luvarus imperialis Rafinesque, 1810 Louvar veya luvar , Luvaris imperialis , levreklerin de dahil olduğu perciformes türünde balıktır. Okyanuslarda ılıman bölgelerde yaşarlar. 500 metreye kadar derinlerde orta sularda yaşarlar.

Devamını oku..

Zurna Balığı

(Synodus saurus) (İng. Atlantic saury) Atlas Okyanusu ve Akdeniz’de dağılım gösteren bir tür. En fazla 43 santimetre uzunluğundadır; ortalama boyu 15-20 santimetreyi geçmez. 100 metreye kadar olan derinliklerde ama çoğunlukla 10-20 metre aralığında bulunur.

Devamını oku..

Sokkan Balığı

(Siganus rivulatus) (İng. Marbled spinefoot) Türkiye kıyılarında Ege ve Akdeniz’de yaşar. Ülkemizde sokkan, sokarca, deli sarpa, pulsuz sarpa isimleri ile de bilinir. Güney Akdeniz kıyılarımızda özellikle Marmaris bölgesinde çok yoğun olarak bulunur.

Devamını oku..

Sardalya

(Sardina pilchardus) (İng. European pilchard) Göçmen balıklardan sayılan sardalye Türkiye’nin bütün kıyılarında görülse de genellikle Ege ve Marmara denizlerinde bulunur.

Devamını oku..

Müren Balığı

(Muraena helena) (İng. Mediterranean moray) Yılanbalıkları grubunda yer alan müren Türkiye’de Akdeniz, Ege ve Marmara’da yaşar. Boyları türlerine göre 15 santimetreden üç metreye kadar değişiklik gösterir.

Devamını oku..

Bozcamgöz

(Hexanchus griseus) (İng. Bluntnose sixgill shark) Bozcamgöz kıkırdaklı balıklar sınıfına giren bir köpekbalığı çeşididir. En önemli özelliği sırtında yüzgeç bulunmaması ve solungaç kapaklarının altı yarıktan oluşmasıdır. Çok parlak ve zümrüt yeşili gözlere sahip olan ve adını bundan alan bozcamgöz Türkiye’de Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerinde yaşar.

Devamını oku..

Gelincik Balığı

(Gaidropsarus mediterraneus) (İng. Shore rocklingpean) Adını, karada yaşayan gelincik isimli hayvana benzemesinden, onun gibi yırtıcı olmasından ve geceleri avlanmasından alır. Marmara, İstanbul Boğazı ve Karadeniz’in İstanbul’a yakın sahillerinde yaşar.

Devamını oku..

Mercan

(Pagrus pagrus) (İng. Common Seabream) Ege, Akdeniz ve Marmara’da yaşayan mercan, hem lezzeti hem de pembe renkli görünümüyle çok özel bir balıktır. Bu mercan türü fangri, tokmakbaş ya da tongabaş mercan olarak bilinir.

Devamını oku..

Hindistan Balığı

(Sargocentron rubrum) (İng. Redcat) Türkiye kıyılarında daha çok Akdeniz ve Güney Ege’de görülür. Denizlerimize Kızıldeniz’den göç etmiştir.

Devamını oku..

Lüfer

(Pomatomus saltatrix) Türkiye’deki suların ve İstanbul’un deyim yerindeyse en özel balığıdır. Boğaz sularının sultanı olarak adlandırılan lüfer, vaktinde avlamak için uğruna gümüş zoka döktürülmüş, edebiyatımıza girmiş çok renkli bir balıktır.

Devamını oku..

İstavrit

(Trachurus trachurus) (İng. Atlantic horse mackerel) Türkiye’de hamsiden sonra en çok yakalanan ve tüketilen balık olan istavritin sularımızda üç türü bulunur: Sarıkuyruk istavrit (Trachurus meditteraneus), derin su istavriti (Truchurus picturatus) ve karagöz istavriti (Trachurus trachurus).

Devamını oku..

Lagos Balığı

(Epinephelus costea) (İng. White grouper) Akdeniz ve Ege’de görülen bu türün “plaka”, “grida, “kum lahosu” gibi başka adları da vardır. Bu türden başka halk dilinde “kaya hanisi” adını alan Epinephelus aeneus’a da yine lahos denilmektedir.

Devamını oku..

Kazık Kuyruk Vatoz

(Gymnura altavela) (İng. Spiny butterfly ray) Adını kuyruğundan alan bu balık nadir de olsa denizlerimizde bulunur. Kazıkkuyruk balığının kuyruğunda zehirli diken vardır. Avlanırken başı ve kuyruğunu açıkta bırakarak bütün vücudunu kumun içine gizler.

Devamını oku..

Sarıkuyruk Balığı

Seriola dumerili Sarıkuyruk balığı (Seriola dumerili), diğer adıyla kuzu balığı, ışınsal yüzgeçliler sınıfında bulunan avcı bir balık türü. Özellikle Akdeniz bölgesinde bulunan Sarıkuyruk balığı, 70-80 kilograma kadar ulaşabilmektedir.

Devamını oku..

Çütre Balığı

(Balistes capriscus)(ing. Grey Triggerfish) Çütre balığı, Domuz balığı, Çotira balığı, Yasemin balığı, Çütra balığı, Çotra balığı, Gri Tetik balığı gibi isimlerle de bilinmektedir.

Devamını oku..

Kum Yılan Balığı

(Ammodytes) Kum yılan balıkları tabanda sürü halinde gezen ve kuma gömülen bir balık türüdür. Kum yılan balıkları 1-96m arasında derinliklerde yaşarlar. Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 20 cm, maksimum yaşı 7 yıldır. Nehir ağızları da dahil olmak üzere, çoğunlukla kumlu, yakın kıyısal tabanda rastlanır. Kışı kuma gömülü geçirirler.

Devamını oku..

Granyoz

Granyoz (Kaya Levreği - Sarıağız Balığı) Bilimsel adı: Argyrosomus Regius Granyoz veya kaya levreği görüntüsü levreğe benzer. Ağzının içindeki sarı renk dolayısıyla "sarı ağız" ve "halili" olarak da adlandırılmaktadır. Eti beyazdır. Ekonomik değeri yüksek olan balık, derin suları sever ve etçil olarak beslenir.

Devamını oku..

Çipura

(Sparus Aurata) Çipura balıkları İngiltere kıyılarından tüm Akdeniz bölgesine kadar yaygın olan bir türdür. Ülkemizde daha çok Akdeniz ve Ege Denizi'nde bulunur. Bentik bir tür olup besinini deniz dibinden alır. Büyüme hızları bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Devamını oku..

Gümüş Balığı

(Atherina boyeri) (İng. Big-scale sand smel) Gümüşbalığı adını, renginin gümüşi ve parlak olmasından alır. Tüm denizlerimizde görülen bir türdür. Boyu en fazla 20 santimetredir. Planktonla ve balık yumurtalarıyla beslenir.

Devamını oku..

Vatoz

(Raja radula) (İng. Rough ray) Ege ve Akdeniz’in kumlu ve çamurlu sığ kıyılarında yaşar. Bir dip balığı olmasına karşın zaman zaman suüstüne çıkarak yelkeni andıran göğüs yüzgeçleri sayesinde yüzer.

Devamını oku..

Sargoz

(Diplodus sargus) (İng. White seabream) Türkiye’nin bütün denizlerinde görülür. Akdenize özgü endemik balıklardandır. Karagöz ile aynı ailedendir.

Devamını oku..

Orfoz

(Epinephelus marginatus) (İng. Dusky grouper) Avrupa ülkelerinde koruma altına alınan orfoz, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir balıktır.

Devamını oku..

Mersin Balığı

(Acipenser sturio) (İng. Sturgeon) Acipenser ruthenus, mersinbalığı türlerinden biridir.Yumurtalarını bıraktığı nehirlerin kirlenmesi nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya mersinbalığı. Türkiye kıyılarında beş türü var. Karadeniz en yaygın oldukları denizdir. İri bir balıktır. Bazı türlerinin boyu üç metreyi bulur. Havyarı ve eti lezzetlidir.

Devamını oku..

Mahmuzlu Camgöz

( Squalus acanthias) ( İng. Piked dogfish) Türkiye sularında da görülen bu köpekbalığı türünün boyu bir-bir buçuk metreyi, ağırlığı ise 10 kilogramı bulur.

Devamını oku..

Lambuka

(Coryphaena hippurus) (İng. Common dolphinfish) Sıcak ve ılıman denizlerde su yüzeyine yakın küçük sürüler halinde yaşayan lampukanın bir diğer adı da yaldızlı uskumru azmanıdır. Atlas Okyanusu’nda Gulf Stream akıntısından etkilenen bölgelerde çok sık rastlanan bu balık Kuzey Amerika’da “dolfin” ya da “dorado”, Hawaii’de de “mahimahi” diye adlandırılır.

Devamını oku..

Keler Balığı

(Squatina squatina) (İng. Angel shark) Altı ve üstü yassı bir balık türüdür. Sıcak ve ılıman denizlerin kıyı bölgelerinde yaşarlar. Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de 150 metreye kadar varan kumluk ve çamurluk diplerde sürü halinde yaşarlar.

Devamını oku..

İğneli Vatoz

(Dasyatis pastinaca) (İng. Common stingray) Bir diğer adı da rinadır. Denizlerimizde de bulunur. Uzun bir kamçıya benzeyen kuyruğunda zehirli bir veya birkaç diken vardır. Düşmanlarından kuyruğundaki dikenleri batırarak kurtulmaya çalışır. Dikeninde bulunan zehir, insanlar için zaman zaman öldürücü olabilir.

Devamını oku..

Karagöz Balığı

(Diplodus vulgaris) (İng. Common two-banded seabream) Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de bulunan karagözün denizlerimizde karagöz, baltabaş karagöz, sivri burun karagöz olmak üzere üç türü yaşar. Çok gelişmiş yüzgeçlere sahiptir, bu sayede suyun içinde çok zor manevraları bile rahatlıkla yapabilir. Küçük sürüler halinde bulunurlar.

Devamını oku..