Mırmır Balığı

(Lithognathus mormyrus)(ing. Sand steenbras) Mırmır balığı Mercan ailesindendir ve diğer ismi Çizgili Mercan'dır. Vücudu iri pullarla kaplı, uzunca ve yanlardan basıktır, kafa büyük gözleriyse iridir. Ağzı küçük fakat kuvvetlidir. Ülkemizde Marmara, Ege ve Karadeniz'de bulunurlar.

Devamını oku..

Bakalyaro Balığı (Tavuk Balığı)

Merliccius merliccius (Linnaeus, 1758) Bakalyaro, Berlam, Tavuk Balığı ya da Bako adıyla anılan etçil bir balık türüdür. Kolyoz, uskumru, hamsi, çaça ve sardalya gibi sürü oluşturan balık türleri ile beslenirler. Ilık denizlerin orta sularında yaşar.

Devamını oku..

İskorpit

Adabeyi (Scorpaena scrofa) (İng. Largescaled scorpionfish) Ilıman denizlerde yaşayan bir balık türü olan iskorpit, bir anlamda dünyanın hem en güzel, hem de en çirkin balığıdır. Dünya üstünde 300’ü aşkın iskorpit türü vardır. Kıyılarımızda iskorpit adı verilen beş türü bulunur. İskorpitin dikenlerinde zehir vardır.

Devamını oku..

Hamsi

(Engraulis encrasicolus) (İng. European anchovy) Doğu Karadeniz insanının günlük yaşamının vazgeçilmez bir unsuru olan hamsi, sadece bir besin maddesi değil, aynı zamanda folklorik bir öğedir.

Devamını oku..

Yılan Balığı

(Anguilla anguilla) (İng. European eel) Hem tatlı hem de tuzlu sularda yaşayan bir balık türüdür. Yılana benzeyen bu balıkların boyu cinsiyetine göre değişiklik gösterir.

Devamını oku..

Mezgit

(Merlangius merlangus) (İng. Whiting) Türkiye sularında en çok Karadeniz’de bulunan mezgit, dünya balıkçılık sanayiinde önemli bir role sahiptir.

Devamını oku..

Kırlangıç Balığı

(Danctylopterus volitans) (İng. Flying gurnard) Kırlangıçbalıkları ailesinin dikenli kırlangıç, antenli kırlangıç, benekli kırlangıç, kırlangıç gibi birçok türü vardır. Tuzlu, sıcak ve ılıman denizlerin sahil bölgelerinde, sığ sularda ve 300 metre kadar olan derinliklerde bulunurlar.

Devamını oku..

Levrek

(Dicentrarchus labrax) Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de yaşar. Ağırlığı, Marmara ve Karadeniz’de 15 kilogramı bulur. Ege ve Akdeniz’de ise 20 kilograma kadar ulaşanları vardır. Ancak en lezzetli levreğin ideal ağırlığı bir iki kilogramdır.

Devamını oku..

Sinarit

(Dentex dentex) (İng. Common dentex) Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de yaşayan sinarit ortalama 20-50 santimetre uzunluğundaki bir balıktır.

Devamını oku..

Melanur

(Oblada melanura) (İng. Saddled seabream) Kıvrak ve süratli bir balıktır. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de, 30 metreyi bulan kayalık ve algli zeminlerde yaşar. Ortalama boyu 20 santimetredir. Sürü halinde yaşayan melanurların 30 santimetre uzunluğunda olanlarına da rastlanır. Dişi melanur, erkeklere oranla dahi iridir; 24 santimetreden büyük bütün melanurlar dişidir.

Devamını oku..

Zargana

(Belone belone) (İng. Garpike) Türkiye’nin bütün denizlerinde bulunan zarganalar sürü halinde yaşar. Avını suyun üstünde kayarak mızrağa benzeyen gagasıyla yakalar. Midesi düz olduğu için de avını bütün olarak yutabilir.

Devamını oku..

Fener Balığı

(Lophius piscatorius) (İng. Angler) Genellikle ılıman denizlerde yaşayan; yassı ve çok büyük baş yapılarıyla benzerlerinden çok farklı görünen bu ailenin bir diğer türü de yine fenerbalığı olarak adlandırılan Lophius budegassa’dır.

Devamını oku..

Lipsos

(Scorpaena porcus) (İng. Black scorpionfish) İskorpit ailesinden olan lipsos, kırmızı renkli ve derisinde benekler bulunan bir balıktır. Türkiye sularında Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de yaşar.

Devamını oku..

Isparoz

(Diplodus annularis) Sparidae ailesinden karagöz balığının bir yakın akrabası ispari. İsparoz, isparya ve tabii ki ispari isimleri ile tanınır.

Devamını oku..

Kayış Balığı

(Ophidion barbatum) (İng. Snake blenny) Kayışbalığı yılan gibi dipte yüzen bir balık türüdür. Türkiye sularında Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de bulunur ve yine kayışbalığı olarak adlandırılan bir türü (Ophidion rochei) daha vardır

Devamını oku..

Eşkina

(Taş Baliği) Bilimsel adı: Sciaena Umbra Eşkina balıklarının ortalama boyu 30 - 35 santimdir. Ağırlığı ise 200 - 300 gramdır. Ancak 3 - 4 kiloya kadar büyüklerine de rastlanır. Yapısı, yan taraflarından hafifçe yassı olarak elips şeklindedir. Sırtı hafif kamburumsudur. Başı vücuduna oranla büyüktür. Ağzı ufaktır. Kadife dişleri vardır. Derisi kalındır.

Devamını oku..

Minekop

(Kötek Balığı) Bilimsel adı: Umbrina Cirrosa Minekop Balığı (Kötek Balığı) Sciaenidae familyasından vücut hafif basık, sırtı kamburca olan bir balık türü. Yan çizgide 48-50 pul bulunur. Alt çenede küçük bir bıyık olup, pulları iridir. Burun kısmen küttür, çenede derin bir çıkıntı bulunur. Karın açık renklidir.

Devamını oku..

Bozcamgöz

(Hexanchus griseus) (İng. Bluntnose sixgill shark) Bozcamgöz kıkırdaklı balıklar sınıfına giren bir köpekbalığı çeşididir. En önemli özelliği sırtında yüzgeç bulunmaması ve solungaç kapaklarının altı yarıktan oluşmasıdır. Çok parlak ve zümrüt yeşili gözlere sahip olan ve adını bundan alan bozcamgöz Türkiye’de Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerinde yaşar.

Devamını oku..

Lüfer

(Pomatomus saltatrix) Türkiye’deki suların ve İstanbul’un deyim yerindeyse en özel balığıdır. Boğaz sularının sultanı olarak adlandırılan lüfer, vaktinde avlamak için uğruna gümüş zoka döktürülmüş, edebiyatımıza girmiş çok renkli bir balıktır.

Devamını oku..

İstavrit

(Trachurus trachurus) (İng. Atlantic horse mackerel) Türkiye’de hamsiden sonra en çok yakalanan ve tüketilen balık olan istavritin sularımızda üç türü bulunur: Sarıkuyruk istavrit (Trachurus meditteraneus), derin su istavriti (Truchurus picturatus) ve karagöz istavriti (Trachurus trachurus).

Devamını oku..

Gümüş Balığı

(Atherina boyeri) (İng. Big-scale sand smel) Gümüşbalığı adını, renginin gümüşi ve parlak olmasından alır. Tüm denizlerimizde görülen bir türdür. Boyu en fazla 20 santimetredir. Planktonla ve balık yumurtalarıyla beslenir.

Devamını oku..

Mersin Balığı

(Acipenser sturio) (İng. Sturgeon) Acipenser ruthenus, mersinbalığı türlerinden biridir.Yumurtalarını bıraktığı nehirlerin kirlenmesi nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya mersinbalığı. Türkiye kıyılarında beş türü var. Karadeniz en yaygın oldukları denizdir. İri bir balıktır. Bazı türlerinin boyu üç metreyi bulur. Havyarı ve eti lezzetlidir.

Devamını oku..

Mahmuzlu Camgöz

( Squalus acanthias) ( İng. Piked dogfish) Türkiye sularında da görülen bu köpekbalığı türünün boyu bir-bir buçuk metreyi, ağırlığı ise 10 kilogramı bulur.

Devamını oku..

Keler Balığı

(Squatina squatina) (İng. Angel shark) Altı ve üstü yassı bir balık türüdür. Sıcak ve ılıman denizlerin kıyı bölgelerinde yaşarlar. Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de 150 metreye kadar varan kumluk ve çamurluk diplerde sürü halinde yaşarlar.

Devamını oku..

İğneli Vatoz

(Dasyatis pastinaca) (İng. Common stingray) Bir diğer adı da rinadır. Denizlerimizde de bulunur. Uzun bir kamçıya benzeyen kuyruğunda zehirli bir veya birkaç diken vardır. Düşmanlarından kuyruğundaki dikenleri batırarak kurtulmaya çalışır. Dikeninde bulunan zehir, insanlar için zaman zaman öldürücü olabilir.

Devamını oku..