Pin It

İSPARİ İSPAROZ

(Diplodus annularis)

Sparidae ailesinden karagöz balığının bir yakın akrabası ispari. İsparoz, isparya ve tabii ki ispari isimleri ile tanınır.

Vücudu yanlardan basık, elips şekillidir. Vücudunda ve solungaç kapaklarında iri pulları vardır. Rengi sırtta hafif esmerce, vücudu gümüşi beyazdır, bazılarında 5-6 adet enine koyu bant bulunur. Karın yüzgeci sarı renktedir, kuyruk bileğinde bulunan siyah benek balığı tanıtıcı biz özelliktir. Kuyruk yüzgecinin ucu bazılarında şerit halinde siyahtır. Kafa küçük, gözler normaldir.Ağzı küçük ve kuvvetlidir.Diğer özellikleri de akrabası karagöze benzer.

Herşey yiyicidir yine de daha çok kurtlar, küçük kabuklular, yumuşakçalar ve küçük balıkları tercih eder. Göçmen balıklardan sayılsa da büyük göçler yapmaz; sadece Marmara denizindeki bazı sürüler Mayıs ayında Karadeniz’e çıkar havalar soğumaya başlayınca da Eylül gibi Marmara’ya geri dönerler.

Üremeleri Mart sonundan Ağustos sonuna kadar sürse de büyük kısmı Haziran sonuna kadar yumurtasını döker. Yumurta dökümü yumurtalar açık sulara serpilerek yapılır. Potansiyel hermafrodit balıklardandır, cinsiyet değiştirir. Denizlerimizde yakalananları ortalama 12-16 santimdir. En fazla 20 santim boya kadar ulaşabilirler okyanus kıyılarında rastlanan daha irileri ise 24 santime kadar büyüyebilir. İrilerinin eti lezzetlidir yağlı ve gevrek olur ama eti az ve kılçıklı olduğundan küçükleri aynı lezzeti vermez.

Kaynak: http://oltabalikci.com/?p=925

Pin It